Polityka Prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

1. Administrator i dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych jest: „Nagaz Stefanowski” Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, Al. 1 Maja 47, 90-740 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 1077818, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 729-18-81-261, REGON 471424198.

Można się z nami skontaktować pisemnie pod wskazanym wyżej adres spółki, mailowo pod adresem sklep@nagaz24.pl lub telefonicznie pod numerem tel. /42/ 638-05-09, tel. /42/ 638-05-08.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują zakładając konto klienta, składając swoje zamówienie, czy kontaktując się z nami (np. drogą mailową). Pola obowiązkowe w formularzach są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane.

Podane przez Państwa dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu:

  • prowadzenia konta w ramach sklepu internetowego – w przypadku założenia przez Państwa konta – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na Państwa żądanie przed wykonaniem umowy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”),
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oferowanych w naszym sklepie internetowym produktów - w przypadku zakupu przez Państwa produktów w sklepie internetowym (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań na Państwa żądanie przed wykonaniem umowy),
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności obowiązku przechowywania przez właściwy czas wystawionych faktur VAT (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591) - przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  • ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania zgłaszanych reklamacji (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, rozpatrywanie zgłaszanych reklamacji),
  • wysyłania aktualnych informacji o dostępnych produktach i promocjach – w przypadku udzielenia przez Państwa zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Państwa zgoda),
  • zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu – w przypadku udzielenia przez Państwa zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażona przez Państwa zgoda),
  • realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest odpowiednie wyświetlanie naszej strony internetowej, tworzenie statystyk oglądalności naszej strony internetowej, zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy naszej strony z niej korzystają (co umożliwia nam ulepszenie jej struktury i zawartości) – poprzez stosowanie plików cookies i innych narzędzi analityki internetowej (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora).

Jeśli przetwarzanie danych jest oparte na zgodzie, mogą Państwo w każdym momencie wycofać swoją zgodę w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Czas przetwarzania danych

Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy przede wszystkim w celu świadczenia na rzecz Państwa usług i wykonania umowy, przez czas świadczenia usług i trwania umowy. Po wykonaniu umowy (lub jej rozwiązaniu, czy wygaśnięciu) i zakończeniu świadczenia usług przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone i będzie dokonywane wyłącznie:

  • w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym obowiązku przechowywania dowodów księgowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrzenia reklamacji do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń.

Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Administrator i dane kontaktowe" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

Jeżeli przetwarzane danych dokonywane jest na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane do czasu wycofania zgody. Po tym czasie możemy przetwarzać dane w ograniczonym zakresie tylko w celu wykazania, że w czasie obowiązywania zgody mieliśmy podstawę do przetwarzania danych i przetwarzaliśmy je właściwie (w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie uzasadnionego interesu administratora zaprzestaniemy przetwarzać dane w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

4. Odbiorcy danych, transfer danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane mogą być przekazane przez administratora: upoważnionym pracownikom administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne, hostingowe, obsługi newslettera, kurierskie, pocztowe, rachunkowe, obsługi płatności elektronicznych, prowadzącym platformy wymiany opinii i doświadczeń lub świadczącym inne usługi wspomagające działalność sklepu internetowego, a także organom administracji publicznej.

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej lub pocztowej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.

Jeżeli w procesie zamówienia wybierając formę płatności skorzystają Państwo z usług dostawcy usług płatniczych, celem realizacji płatności udostępniamy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do wybranego przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Zarówno w przypadku udostępnienia przez nas Państwa danych dostawcy usług płatniczych, jak i założenia przez Państwa konta bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych, dostawca ten jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przy świadczeniu swoich usług i obowiązuje wówczas regulamin oraz polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej (z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 8 niniejszej polityki).

Nie będziemy też podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

5. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez zakładania konta i podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. 

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Powyższe dane dostępowe są usuwane w terminie 1 roku od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Newsletter

Aktualne informacje o dostępnych produktach mogą być przez nas wysyłane e-mailem po zapisaniu się przez Państwa do naszego newslettera.
Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub przetwarzanie tych danych nie będzie następowało na innej podstawie prawnej. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.
Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub wykonywania przysługujących Państwu praw, w tym prawa do sprostowania, usunięcia danych, czy odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo również prawo do wniesienia do administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu, ze skutkiem na przyszłość.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

8. Brak obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych oznaczonych na stronie internetowej jako dane wymagane, nie jest wymogiem ustawowym, natomiast jest ono warunkiem świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług (prowadzenia konta w ramach sklepu internetowego, newslettera) lub warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożność korzystania z usług lub zawarcia i wykonania umowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

Zgłoś błąd

 

⚠ Zgłoś błąd Porozmawiaj z nami!  
 
Czat z doradcą Nagaz24
Wczytywanie...
 
Ustawienia plików cookie