Prawa autorskie

Prawa autorskie i zasady wykorzystywania zdjęć

  1. Właścicielem praw autorskich majątkowych do zdjęć prezentowanych na stronie nagaz24.pl (nagaz24.com) (dalej: „Zdjęcia”) jest „Nagaz Stefanowski” Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, Al. 1. Maja 47, 90-740 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000028315, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 729-18-81-261, REGON 471424198.
  2. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Zdjęć bez zgody wskazanego w punkcie wyżej właściciela autorskich praw majątkowych, w tym w szczególności ich kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk, publikacja lub udostępnianie osobom trzecim w celach komercyjnych.
  3. Właściciel praw autorskich majątkowych do Zdjęć dopuszcza możliwość udzielenia osobom zainteresowanym odpłatnej i niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z nich za zapłatą kwoty 500 zł netto + VAT za jedno Zdjęcie. W przypadku zainteresowania nabyciem licencji na korzystanie ze Zdjęć prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@nagaz.pl.
 

Zgłoś błąd

 

⚠ Zgłoś błąd Porozmawiaj z nami!  
 
Czat z doradcą Nagaz24
Wczytywanie...
 
Ustawienia plików cookie