Własność intelektualna

Ogólne

Nagaz24.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości i funkcjonalności sklepu internetowego, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Nagaz24.pl, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie
w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Właściciel sklepu internetowego nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Nagaz24.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Jednak, jednym z głównych celów Nagaz24.pl jest dokładanie wszelkich starań, aby Klient dokonujący zakupów miał gwarancję bezpieczeństwa w zakresie jakości towarów, powierzonych nam danych, jakości obsługi sprzedażowej i po-sprzedażowej oraz gwarancji serwisowej.

Nagaz24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

Własność intelektualna

Nagaz24.pl oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz umieszczanie własnych informacji na stronach Nagaz24.pl zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Nagaz24.pl informuje, że sklep internetowy zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, a przyjęty w sklepie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Nagaz24.pl znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz Nagaz24.pl, a także dokumenty do których prawa autorskie posiadają inne podmioty.

Użytkownicy Nagaz24.pl zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Nagaz24.pl lub innego podmiotu uprawnionego.

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Nagaz24.pl z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

 

Zgłoś błąd

 

⚠ Zgłoś błąd Porozmawiaj z nami!  
 
Czat z doradcą Nagaz24
Wczytywanie...
 
Ustawienia plików cookie